Zajmérés

A környezeti zaj elleni védekezés a környezetvédelem többi szakágához (hulladékok kezelése, levegővédelem, víz- és talajvédelem) hasonlóan fontos területe a környezetünk állapota megőrzésének, javításának.

A mindenütt jelenlévő zaj növekedése civilizációs ártalom. Lassan, többnyire észrevétlenül romlik a hallásunk,és további betegségeket is okoz, illetve stimulál a zaj. Kellemetlen, zavaró érzést kelt, károsan hat a vegetatív idegrendszerre és ezen keresztül egész sor szervünk működésére. A hallásveszteség csökkenti az élet minőségét. Az életkor előrehaladtával halmozódik az emberi szervezetben a károsodás, amelynek mértéke függ a zaj erősségétől és a zajban eltöltött időtől.

Üzemi zajkibocsátás

Az elmúlt években előtérbe került az illetékes hatóságoknál az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajkibocsátás vizsgálata. Ha az Ön cégénél még nem-, illetve 2008 év előtt történt zajvizsgálat, akkor mindenképpen javasolt elvégeztetnie a zajmérést, mivel ez jogszabályi kötelezettsége, illetve az illetékes felügyeleti szervek is kérhetik a dokumentációt egy esetleges ellenőrzés során. Az erre vonatkozó rendelet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. Az említett jogszabály előírásai alapján meg kell vizsgálni a telephely zajkibocsátását, környezetét (esetleges más zajforrásokkal) és a háttérterhelés figyelembe vételével ki kell jelölni a hatásterületet. Ennek több szempontból is jelentősége van. Egyértelműen kiderül, hogy a szóban forgó zajforrás mely környező védendő ingatlanokon befolyásolja a zajterhelést. Esetleges tervezési folyamatokban is jelentősége lehet, hogy meddig terjed a hatásterület.

Többek között akkor is el kell végeztetni a környezeti zajmérést, ha az üzemeltetőben, illetve a zajforrásokban változás történik. További ok lehet, ha a zajforrás környezetében megváltozik a beépítés, illetve a rendezési terv szerinti területi besorolás megváltozik.

Számos körülmény befolyásolhatja a környezeti zajvizsgálat szükségességét. Ennek szakszerű eldöntésében és a vizsgálatok elvégzésében szívesen állunk rendelkezésére. Kérje ajánlatunkat!