Vízbiztonsági tervek benyújtásának határideje: 2017. július 1.

2015. november 28-tól „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. A jóváhagyáshoz csatolni kell az Országos Közegészségügyi Központ – Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményét is. Tapasztalatunk szerint a szakvélemény beszerzése több hónapot is igénybe vesz.

A Magyar Közlöny 2015. évi 161.számában jelent meg a Kormány 313/2015. (X. 28.) Korm. rendelete, mely összességében jogharmonizációs célú, a rendelet a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló, 2013. október 22-i 2013/51/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A lehetőséget kihasználva a módosító rendelettel egy évvel kitolták a községi, a kisebb települési, és egyedi vízellátó rendszerek vízbiztonsági terv benyújtására vonatkozó határidejét.

Ha vízellátó rendszeréhez vízbiztonsági terv készítését tervezi, akkor MOST érdemes felvennie velünk a kapcsolatot. Tekintse meg rendkívüli ajánlatunkat.