Tag Archives: vízbiztonság

Véget ért az első ivóvizbiztonsági terv képzés

Véget ért az első ivóvizbiztonsági terv képzés

A lelkes, és tanulni vágyó résztvevők egy két napos intenzív képzésen vehettek részt, az AQUA Engine Kft szervezésével. Az ivóvizbiztonsági terv képzésen a résztvevők elsajátíthatták  a közegészségügyi szempontú és megelőzés alapú szemléletet a vízszolgáltatásban, így a két napos intenzív képzés végighallgatásával a résztvevők oklevéllel, és azzal az újonnan szerzett készséggel távozhattak, hogy maguk is képesek előállítani saját vízbiztonsági tervüket.  Az előadók vízszolgáltatásban, hatósági, közegészségügyi területen és vízbiztonsági tervek készítésében szerzett évtizedes tapasztalata pedig garantálta, a képzésen résztvevők gyakorlatorientált és hiteles információkkal történő felkészítését.

A képzésen előadtak: Borsányi Mátyás, Szebényiné Vincze Borbála, Gaál Zoltánné

A képzések szervezője az AQUA Engine Kft.
A további képzésekkel kapcsolatban ezen az elérhetőségen lehet érdeklődni:

Nagy Orsolya – oktatásszervező
nagy.orsolya(scarabeus)aquaengine.hu
+36 30 429 0127

Vízbiztonsági tervek benyújtásának határideje: 2017. július 1.

2015. november 28-tól „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. A jóváhagyáshoz csatolni kell az Országos Közegészségügyi Központ – Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményét is. Tapasztalatunk szerint a szakvélemény beszerzése több hónapot is igénybe vesz.

Vízbiztonsági terv szakvélemény

Az Országos Közegészségügyi Központtól megérkezett egy újabb ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi szempontú szakvéleménye, melyet 2014 júniusában nyújtottunk be. A vízbiztonsági terv hiánypótlás nélkül megfelel és benyújtható hatósági ellenőrzésre.

Az OKK szakvéleményében pozitívumként értékeli, hogy a vízbiztonsági tervben a veszélyek feltárása, összegyűjtése, a vonatkozó kockázatértékelés rendkívül részletes. Továbbá megjegyzi:

„Szintén pozitívum a tartalom mellett az excel dokumentum használhatósága, könnyű kezelhetősége és szerkezete.”

Vízbiztonsági terv felülvizsgálata

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a vízbiztonsági tervek elkészítését igen változatosan oldják meg az üzemeltetők, illetve egyes esetekben (KEOP Ivóvízminőség javító programok esetében) a kedvezményezettek, kivitelezők, társulások. Sajnos az OKK szakvélemények kiadása is igen lassan zajlik, így egyes esetekben komoly kérdéseket vet fel a jogszabályoknak való megfelelés. A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint „Az üzemeltetőnek az ivóvízbiztonsági tervet évenként kötelezően felül kell vizsgálnia. Az ivóvízbiztonsági tervben eszközölt változásokat az illetékes népegészségügyi szerv felé be kell jelenteni.”.

Mi van akkor, ha a nagyobb vízellátó rendszerünkre (>5000 fő) benyújtásra került vízbiztonsági terv nem került jóváhagyásra? Jogszabályi kötelezettségünk lenne felülvizsgálni, de szakvélemény és hatósági jóváhagyás hiányában érdemes-e?

Vízbiztonsági terv minta

A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) Vízbiztonsági Munkacsoportja a tavalyi évben elkészített 2014/6. számú MaVíz szakmai ajánláshoz kapcsolódóan kidolgozta egy „Minta vízellátó rendszer” vízbiztonsági tervét. A MaVíz vízbiztonsági terv ajánlás célja, hogy az elkészítendő vízbiztonsági tervek összeállításához részletes, a gyakorlatban jól használható szakmai útmutatót adjon. Az ajánlás kidolgozásába a tagszervezetek tapasztalt képviselői, az előzetes szakvélemény kiadásáért felelős szakmai szervezetek képviselői, így a Országos Közegészségügyi Központ munkatársai és független közegészségügyi szakértők is bevonásra kerültek.

Vízbiztonsági terv a XV. Országos Víziközmű Konferencián

Változó környezet – szakmai válaszok címmel tartotta a víziközmű szakma XV. Országos Víziközmű Konferenciáját 2015. június elején Sopronban. Két napon keresztül az ivóvízellátás, a szennyvíz szolgáltatás, az általános műszaki kérdések, a gazdálkodás, pénzügy, értékesítés témaköreiről négy szekcióban tanácskoznak a vízügyesek. Az ivóvízellátással foglalkozó szekcióban többször előkerült a vízbiztonsági terv, továbbá előadást hallhattunk az „Ivóvíz biztonsági rendszer működése a Nyírségvíz Zrt.-nél” címmel.