Tag Archives: határidő

Vízbiztonsági tervek benyújtásának határideje: 2017. július 1.

2015. november 28-tól „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. A jóváhagyáshoz csatolni kell az Országos Közegészségügyi Központ – Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményét is. Tapasztalatunk szerint a szakvélemény beszerzése több hónapot is igénybe vesz.