Referenciák

Vízbiztonsági terv munkáink, referenciáink

Dombóvári Szent Lukács Kórház vízellátó rendszer ellátási területére

A GYERMELY ZRT. gyermelyi üzemében működő, a gyermelyi és a Kablás pusztai telephelyeket ellátó ivóvíz rendszer ellátási területére

Mezőföldvíz Kft. Paks (Birító és Gyapa településrészek) vízellátó rendszer ellátási területére

Pálhalmai Országos BV Intézet Mélykút telephelyen működő ivóvízellátó rendszer ellátási területére

A Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm vízellátását biztosító, a Krisna-völgy IKKB által üzemeltetett ivóvízellátó rendszer ellátási területére

VIDEOTON HOLDING ZRT. tulajdonában lévő, a VT-BRG Kft. által üzemeltetett, Veszprém-Alsóerdők 024 hrsz.-ú telephelyen működő ivóvízellátó rendszer ellátási területére

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Ivóvízbiztonsági terv Heves (Alatka településrész) vízellátó rendszer ellátási területére

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Ivóvízbiztonsági terv Kömlő község vízellátó rendszer ellátási területére

Heves Megyei Vízmű Zrt. – Ivóvízbiztonsági terv Pély község vízellátó rendszer ellátási területére

Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat – Ivóvízbiztonsági Terv

Sziget-víz Kft. – Ivóvízbiztonsági Terv Szigetvár (Becefa-Zsibót) és Hobol települések, valamint Becefa-Zsibót-Mozsgó külterületi lakott ingatlanok vízellátó rendszer ellátási területére

Sziget-víz Kft. – Ivóvízbiztonsági Terv Szentlőrinc – Tarcsapuszta település vízellátó rendszer ellátási területére

Korábbi munkák

Tolnagro Állatgyógyászati Kft. telephelybővítés, új csarnoképület zaj- és rezgésvédelmi szakértés

Gemenc Zrt. vadhűtő létesítés egyedi környezeti vizsgálati dokumentáció (2012)

Alisca Autócentrum telephelyén új szerelőműhely létesítésének környezeti vizsgálata (2012)

Benkő István inert hulladéklerakó rekultivációs terv dokumentáció (2011)

Antal Szerviz Kft. – Tolna Ipari Parkban létesülő új szerelőműhely és gépkocsi műszaki vizsgáló állomás egyedi környezeti vizsgálati dokumentáció

Szakály településrendezési terv és HÉSZ környezetvédelmi értékelés (2009)

Mecseknádasd szennyvíztisztító telep kibocsátási határértékek teljesítése érdekében intézkedési terv kidolgozás (2009)

Dunaszentgyörgy Községi Vízmű vas-mangán-arzéntalanító technológiában használt vas-klorid kiváltásának vizsgálata (2008)

Solt-Kalimajor Teleki kastély üdülője szennyvíz rendszerének környezetvédelmi felülvizsgálata (2008)

Nagyszokoly településrendezési terv és HÉSZ környezetvédelmi értékelés (2008)

Medina településrendezési terv és HÉSZ környezetvédelmi értékelés (2008)

Bonyhád szennyvíztisztító telep környezetvédelmi teljesítmény értékelése (1996)

Társtervezőként vagy szakértőként való részvétel

Fadd Nagyközség Környezetvédelmi programja (2010)

Tolna város környezetvédelmi programja (2008)

Mecseknádasd szennyvíztisztító telep Üzemeltetési Szabályzata (2009)

Dunaszentgyörgy vízellátó rendszer Üzemeltetési Szabályzata (2008)

Aparhant vízellátó rendszer Üzemeltetési Szabályzata (2008)

Nagydorog vízellátó rendszer Üzemeltetési Szabályzata (2008)

Tolna város Hulladékgazdálkodási Terv. Települési folyékony hulladék fejezet elkészítése (állapotértékelés, célok, feladatok meghatározása) (2006)

Tolna megye településeinek kommunális hulladékgazdálkodási helyzete, 2005-2006

Települési folyékony hulladék gyűjtése, kezelése, elhelyezése című fejezet kidolgozása (2006)

Szekszárd város Környezetvédelmi Programja. Levegő, ivóvíz, szennyvíz és környezet-egészségügy állapotértékelés fejezetek kidolgozása (2001)

Tolna megye Környezetvédelmi programja. Levegő, ivóvíz és szennyvíz állapotértékelés fejezetek kidolgozása (2000)