Módosult a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

 .
VIBIRA Kormány 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról című rendeletbe került módosításra az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet.  A módosítás több helyen érintette a vízbiztonsági tervekre vonatkozó előírásokat is. Ennek értelmében például újra módosult a vízbiztonsági tervek elkészítésének határideje.
.
Az új (végleges) határidő 2017. november 30.
 .
Másik, a vízbiztonsági terveket készítőit érintő jelentős változás a 6. mellékletben történt, ahol az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit részletezik. Új elemként megjelent, hogy a kockázatértékelés elvégzése során az MSZ EN 15975-2 szabványban, vagy azzal egyenértékű nemzetközi vagy hazai ajánlásokban meghatározott általános kockázatértékelési elveket kell figyelembe venni. Továbbá megnevezésre kerültek z OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok is melyek a következők:

II. Az OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Hatályos ivóvízbiztonsági terv

2. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások

3. Illetékes népegészségügyi szerv által elfogadott vizsgálati program

4. Vízjogi üzemeltetési engedély

5. Az OKI a közegészségügyi szempontú értékeléshez további dokumentumok benyújtását kérheti.

A változások 2017. október 27-vel lépnek hatályba, tehát az ezután benyújtott vízbiztonsági tervekre vonatkoznak.