Legionella

Legionella kockázatbecslés

Legionella kockázatbecslés

2015 év végén jelent meg a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. XI.6.) EMMI rendelet, abból a célból, hogy a közforgalmú létesítményekben, lakóterületeken megelőzhetőek legyenek a Legionella baktériumok által okozott megbetegedések, esetleg járványok. A rendelet a fokozott kockázatot jelentő létesítményekre, és a fokozott kockázatú közegekre helyezi a hangsúlyt.

A Rendelet szerint a Legionella fertőzés szempontjából fokozott kockázatot jelentő berendezés, létesítmény üzemeltetőjének vagy tulajdonosának kockázatértékelést kell elvégeznie.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a fokozott kockázatú létesítményekben kötelező monitoring vizsgálatot végezni. Az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott, 2017-ben frissített Legionella módszertani levél alapján kell a felmérést, a monitoringot, a kockázatértékelést és a dolgozók oktatását elvégezni.

Az illetékes hatóságok 2017 februárjáig, egy évig türelmi időt biztosítottak a Rendelet előírásainak végrehajtására. Információink szerint 2017 végéig egyelőre mellőzik az egészségügyi bírság kiszabását a rendeletben foglaltak nem teljesítése, megsértése esetén. Viszont a Legionella kockázat értékelést minden érintettnek el kell készíteni. Hiányosság észlelése esetén a hatóság a kockázatértékelés elkészítésére szigorú határidő ír elő – aminek be nem tartása esetén a szankciót már nem lehet elkerülni.

A hatóság kiemelten ellenőrzi a nagyszámú népességet érintő kockázat miatt a hűtőtornyokat (evaportív hűtőrendszereket), az egészségügyi intézményeket, és a meleg vizű, aerosol képző medencékkel rendelkező fürdőket.

Társaságunk, a Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft. vállalja az Ön intézménye számára a Legionella kockázatértékelés szakszerű elvégzését a vonatkozó jogszabály és módszertani levél alapján.

A Legionella kockázatértékelés során az alábbi feladatokat végezzük el:

  1. Tájékozódás, információgyűjtés a Legionella szempontjából kockázatot jelentő létesítményekről és közegekről.
  2. Helyszíni szemle során a Legionella előfordulási veszély feltérképezése, a lehetséges kockázatok felmérése, műszaki adatok egyeztetése. Ehhez szükséges az adott létesítmény meleg vízzel, víztartályokkal, kazánokkal, evaporációs rendszerekkel, fürdőmedencékkel kapcsolatos szaktudással rendelkező műszaki szakember jelenléte.
  3. Szerződéskötés.
  4. A műszaki paraméterek összegyűjtése, rendszerezése az OKK módszertani levelének felmérő lapjai szerint.
  5. A Legionella kockázatelemzés dokumentáció elkészítése, végső egyeztetést követően postai úton történő megküldése a Megrendelő részére.
  6. A felmérés és értékelés során feltárt esetleges Legionella kockázatot jelentő hiányosságok csökkentése érdekében javaslatot teszünk a lehetséges eljárásokra, beavatkozásokra is.

A Legionella kockázatértékelés elvégzéséhez a jogszabály képesítési előírást nem tartalmaz, de a megfelelő elméleti ismeret, valamint gyakorlati tapasztalat szükséges. Kollégáink részt vettek az Országos Közegészségügyi Központ által szervezett Legionella kockázatértékelési képzésen.