Környezetvédelmi feladatok

Scarabeus Kft.

A cégek környezetvédelmi feladatait két részre szoktuk választani. Az első az üzemelés során felmerülő jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítja. Ezt nevezzük környezetvédelmi megbízotti feladatoknak. Ezen felül a szakértői feladatok egy-egy fejlesztéshez, beruházáshoz köthető feladatokat, engedélyek megszerzését segítik. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy mit vállalunk környezetvédelmi megbízottként és szakértőként.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A környezetvédelmi megbízott kötelező alkalmazását, foglalkoztatását a környezetvédelmi törvény és a 96/1996.(VII.04.) Kormányrendelet írja elő. A rendelet mellékletében nem szereplő környezethasználatok esetében nem kötelező alkalmazni megbízottat, de célszerű az egyre szigorodó és átláthatatlan környezetvédelmi jogi szabályozás nyomon követése érdekében.

A környezetvédelmi megbízottként vállaljuk:
– a telephely környezetvédelmi szempontú ellenőrzését, bejárások elvégzését,
– az előzetesen feltárt hiányosságok visszaellenőrzését,
– javaslat tétel a probléma, szabálytalanság megszüntetésre, figyelemmel, tekintettel a környezethasználó anyagi terhelhetőségére,
– hulladék nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, üzemnapló (pontforrás, szennyvizes, stb.) vezetésének ellenőrzése,
– környezetvédelmi mérések, felülvizsgálatok elvégzéséhez akkreditált laboroktól ill. környezetvédelmi mérnökirodáktól árajánlatok bekérése
– kapcsolatot tart a környezetvédelmi, vízügyi, tisztiorvosi hatósággal, ellenőrzésükkor képviseli a megbízót,
– környezetirányítási rendszer megléte esetében a környezeti tényezők hatáselemzésének elvégzése, jogszabály lista frissítése
– környezetterhelési díjnyilvántartó táblázatok és a jogszabályokban, ill. az illetékes környezetvédelmi hatóság határozata által előírt nyilvántartási, jelentési kötelezettségeket teljesíti, az éves bevallásokat elkészíti,
– környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások, bejelentésék elkészítése
– A megbízó tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabályokat naprakészen ismeri, javaslatot tesz érvényesítésükre, betartásukra. Az esetlegesen a cég tevékenységét érintő változásokról értesítést küld.
– A meglévő engedélyek érvényességét vizsgálja, előkészíti azokat a változáshoz.
– Adatot szolgáltat környezetvédelmi ügyekben a Megbízó képviselőjének kérésére, az ő engedélyével külső partner (szakhatóság, vállalkozás) felé.
– A dolgozók környezetvédelmi oktatása,
– Véleményt mondunk minden, a cégen belüli technológia, tevékenység módosításakor környezetvédelmi szempontból.

Szakértői feladatok

Az fentiekben foglalt feladatokon túl, a környezetvédelmi megbízott feladatkörébe nem tartozó eseti szakértői tevékenységeket eseti vállalkozói díj elszámolásával vállaljuk. Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása esetén az alábbi feladatok végzését kedvezményes áron biztosítjuk.
– Környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk elkészítése, az engedélyek meghosszabbítása, az engedélyezés folyamatának nyomon követése
– Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása
– Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások elkészítése a környezetvédelmi hatóságok részére
– Környezeti hatástanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
– Környezetvédelmi tanácsadás
– Környezetvédelmi tervfejezetek összeállítása (pl.: építésügyi hatósági engedélyek, telepengedélyezés)
– Tényfeltárás, műszaki beavatkozási tervkészítés
– Környezeti kockázat elemzés
– Üzemi vízminőségi kárelhárítási, ill. hulladékgazdálkodási terv készítése
– Vízgazdálkodási tervezési és engedélyeztetési feladatok