Kémiai biztonság

Abban az esetben, ha vállalkozása veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytat tevékenységet, vonatkoznak rá a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai. A veszélyes anyagokkal, és veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységeket minden esetben úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a tevékenységet végzők egészségét, illetve a környezet szennyezését ne idézze elő.

A vegyi anyagokkal foglalkozó cégeknek számos előírást kell betartaniuk, többek közt a veszélyességi osztályozással, címkézéssel és csomagolással kapcsolatos CLP rendelet rendelkezéseit is. A CLP rendelet az alábbi esetekben vonatkozik vállalkozására:

– Ha Ön keveréket állít elő, importál, esetleg kész keveréket különböző kiszerelési egységekbe áttöltve hoz forgalomba.

Ha Ön a veszélyes keverékében lévő anyagot gyártja vagy importálja, és az anyag önmagában REACH szerint regisztrálandó vagy

– Ha Ön a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve a CLP rendelet értelmében veszélyes és a fenti rendeletek bármelyikében szereplő koncentráció határértéket meghaladóan kerül forgalomba, ezáltal hozzájárul a keverék veszélyességéhez, akkor az anyag bejelentése az ECHA osztályozási és címkézési jegyzékébe

Ha Ön árucikket állít elő vagy importál,

Ha az Ön által importált vagy előállított és forgalomba hozni kívánt árucikk Robbanóanyagként lett osztályozva.

– Ha Ön végfelhasználó!

Ne feledje, ha Ön olyan helyen munkáltató, ahol veszélyes vegyi anyaggal végeznek foglalkozásszerű tevékenységet, figyelembe kell vennie az, adott esetben a CLP rendeletnek megfelelően módosított munkavédelmi jogszabályokat is!

Vállaljuk tevékenységének kémiai kockázatbecslésének elkészítését, és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítását.

Amennyiben valamelyik szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérjen ajánlatot és szakértőink hamarosan kapcsolatba lépnek Önnel.