Éghajlatváltozás a környezetvédelmi szakértői anyagokban

A felgyorsult éghajlatváltozás mérséklése, és az éghajlatváltozás miatt bekövetkező szélsőséges időjárási eseményekhez való minél jobb alkalmazkodás feladatai már mindennapi követelményként jelennek meg a műszaki tervezésben és a beruházások környezetvédelmi előkészítésében is.

Az uniós szabályozás értelmében az új beruházások klímavédelmi vizsgálatát az előzetes környezeti vizsgálat illetve a környezeti hatásvizsgálat során el kell végezni. Ennek megfelelően került sor 2017-ben, a 314/2005. (XII. 25.) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet módosítására. A módosítás célja az volt, hogy az Európai Unió éghajlatvédelmi célkitűzéseivel összhangba hozza a magyarországi klímavédelmi törekvéseket, és ösztönözze azok gyakorlati megvalósítását. A módosítás értelmében a tervezéseknél számos új feladat adódik, melyeket elsősorban a környezetvédelmi szakértőknek kell elvégezni illetve irányítani. A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek engedélyeztetése során be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatváltozással összefüggő hatásoknak. Értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési helyen és a feltételezhető hatásterületen az éghajlati tényezőkből származó kitettséget. Az értékelést legalább az elmúlt harminc évre vonatkozó, és a klímamodellekből származtatható, illetve a jövőbeli, legalább harminc évre előre jelzett adatokkal kell alátámasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezők változásával kapcsolatban lehetséges hatásokat tár fel, azokat elemezni kell. Így tehát a hatáselemzéshez tartozóan kockázatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapján be kell mutatni a lehetséges jövőbeli kockázatok mértékét is. A fenti feladatok elvégzéséhez a Kormányrendelet kevés támpontot ad és az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos irodalom sem könnyíti meg a környezetvédelmi szakértők munkáját. Az éghajlatváltozással összefüggő elemzések elvégzésére jelenleg nem állnak rendelkezésre mindenki számára elérhető adatok, útmutatók, vagy képzések. Ennek orvosolása az egyik legégetőbb feladat.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata elkészített egy módszertani útmutatót, és minta táblázatot, melynek célja kettős. Egyrészt kitűzött célunk, hogy irányt mutasson a szakértők számára és segítséget nyújtson az éghajlatvédelmi vizsgálat gyakorlati végrehajtásában. Másodlagos célja azonban a párbeszéd elindítása az éghajlati vizsgálat egyes kérdéseiről.

Az segédletben megtalálhatók az elérhető nemzetközi és hazai módszerek, a jelenleg fellelhető adatforrások, továbbá néhány gyakorlati példa. Mindez támpontként szolgál az adatok helyes felhasználására is.