Környezetvédelem

Környezetvédelmi szolgáltatásaink magukba foglalják a különböző környezetvédelmi engedélykérelmek összeállítását, környezetvédelmi tervezést, környezetvédelmi tanácsadást, környezetvédelmi mérések lebonyolítását. Kiszámítható, mérsékelt, fix átalánydíjon dolgozunk. A dokumentációk elkészítéséért nem számítunk fel plusz díjakat. Bővebben »

Zajmérés

A mindenütt jelenlévő zaj növekedése civilizációs ártalom. Lassan, többnyire észrevétlenül romlik a hallásunk,és további betegségeket is okoz, illetve stimulál a zaj. A környezeti zajvizsgálat szükségességének szakszerű eldöntésében és a vizsgálatok elvégzésében szívesen állunk rendelkezésére. Bővebben »

Vízbiztonság

Amennyiben az Ön által üzemeltetett egyedi vízellátó rendszerre vonatkoznak a kormányrendeletben előírt feltételek, úgy javasoljuk a vízbiztonsági terv készítésének mielőbbi megkezdését. Bővebben »

Kémiai biztonság

Abban az esetben, ha vállalkozása veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytat tevékenységet, vonatkoznak rá a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai. Vállaljuk tevékenységének kémiai kockázatbecslésének elkészítését, és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítását. Bővebben »

Hulladékgazdálkodás

A környezetvédelem talán legismertebb, és legkézzelfoghatóbb szakiránya a hulladékok gyűjtésével, szállításával, kezelésével és ártalmatlanításával foglalkozik. Ezek egy vállalkozásra fokozottan érvényes szabályok. Bővebben »

Környezeti nevelés

Bár a környezetvédelem erősen szabályozott terület, mégis ez a gazdasági és jogi szabályozás önmagában nem elegendő. A környezeti nevelés egy vállalkozás életében is fontos. Szakembereink vállalják környezetvédelmi oktatások, fenntarthatósági szemléletformálások lebonyolítását is. Bővebben »

 

Legionella kockázatbecslés

LEGIONELLA2015 év végén jelent meg a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. XI.6.) EMMI rendelet, abból a célból, hogy a közforgalmú létesítményekben, lakóterületeken megelőzhetőek legyenek a Legionella baktériumok által okozott megbetegedések, esetleg járványok. A rendelet a fokozott kockázatot jelentő létesítményekre, és a fokozott kockázatú közegekre helyezi a hangsúlyt. A Rendelet szerint a fertőzés szempontjából fokozott kockázatot jelentő berendezés, létesítmény üzemeltetőjének vagy tulajdonosának kockázatértékelést kell elvégeznie.

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a fokozott kockázatú létesítményekben kötelező monitoring vizsgálatot végezni. Az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott, 2017-ben frissített Legionella módszertani levél alapján kell a felmérést, a monitoringot, a kockázatértékelést és a dolgozók oktatását elvégezni.

Módosult a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

 .
VIBIRA Kormány 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról című rendeletbe került módosításra az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet.  A módosítás több helyen érintette a vízbiztonsági tervekre vonatkozó előírásokat is. Ennek értelmében például újra módosult a vízbiztonsági tervek elkészítésének határideje.
.
Az új (végleges) határidő 2017. november 30.
 .
Másik, a vízbiztonsági terveket készítőit érintő jelentős változás a 6. mellékletben történt, ahol az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit részletezik. Új elemként megjelent, hogy a kockázatértékelés elvégzése során az MSZ EN 15975-2 szabványban, vagy azzal egyenértékű nemzetközi vagy hazai ajánlásokban meghatározott általános kockázatértékelési elveket kell figyelembe venni. Továbbá megnevezésre kerültek z OKI szakvélemény kérelemhez benyújtandó dokumentumok is melyek a következők:

Lejárt a vízbiztonsági tervek benyújtására vonatkozó határidő

Lejárt a vízbiztonsági terv elkészítésének határideje

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-ig kellett benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. Bár szakmai körökben hallani a határidő újbóli meghosszabbításáról, erre hivatalos közlemény még sehol nem jelent meg.

A népegészségügyi szervek, mint hatóság azonban számos megyében megkezdték felkeresni az érintett vízellátó rendszerek üzemeltetőit.

Változott a 314/2005 (XII.25.) KHV és EKHE kormányrendelet

2017. június 10-ével jelentős módosítások kerültek bele a 314/2005. (XII. 25.)  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletbe. A módosítások több helyen teljesen új irányt mutatnak. Az éghajlatváltozás várható hatásaival és az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos feladatokat ad a tevékenységet végzők számára. Szakmailag mi üdvözöljük a változtatást, és bár tudjuk, hogy a feladat új kihívásokat jelent a környezetvédelmi szakértők számára, korunk egyik legégetőbb problémáját igenis fontosnak tartjuk a hatósági eljárások közé beemelni.

A Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft. az elmúlt években számos klímakutatási projektben működött közre. Többek között részt vettünk klímastratégiák kidolgozásában, sőt a módszertani útmutatóval is foglalkoztunk. A Párizsi Egyezmény mindenki számára komoly feladatokat vetít előre. A rendelet módosítás ennek az egyik lépcsőfoka, mely irányt mutat a vállalkozások számára.

Véget ért az első ivóvizbiztonsági terv képzés

20170309_112803

A lelkes, és tanulni vágyó résztvevők egy két napos intenzív képzésen vehettek részt, az AQUA Engine Kft szervezésével. Az ivóvizbiztonsági terv képzésen a résztvevők elsajátíthatták  a közegészségügyi szempontú és megelőzés alapú szemléletet a vízszolgáltatásban, így a két napos intenzív képzés végighallgatásával a résztvevők oklevéllel, és azzal az újonnan szerzett készséggel távozhattak, hogy maguk is képesek előállítani saját vízbiztonsági tervüket.  Az előadók vízszolgáltatásban, hatósági, közegészségügyi területen és vízbiztonsági tervek készítésében szerzett évtizedes tapasztalata pedig garantálta, a képzésen résztvevők gyakorlatorientált és hiteles információkkal történő felkészítését.

A képzésen előadtak: Borsányi Mátyás, Szebényiné Vincze Borbála, Gaál Zoltánné

A képzések szervezője az AQUA Engine Kft.
A további képzésekkel kapcsolatban ezen az elérhetőségen lehet érdeklődni:

Nagy Orsolya – oktatásszervező
nagy.orsolya(scarabeus)aquaengine.hu
+36 30 429 0127

IVÓVIZBIZTONSÁGI TERV KÉSZÍTÉSE: 2 napos intenzív képzés

Közeleg a leadási határidő!

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint az 1000 m3/d kapacitás alatti, vagy az 50-4999 főt ellátó ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó vízbiztonsági terveket 2017. július 1-ig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez.

Ha érintett a fenti jogszabályi kötelezettség teljesítésében és nem szeretné „idegenekre, külsős tanácsadókra bízni” a terv elkészítését, MOST itt a lehetőség, hogy az alábbi 2 napos intenzív képzésen való részvétellel és a gyakorlat orientált ismeretek elsajátításával, felkészülten vághasson bele a feladat végrehajtásába.

Legó kiállítás a rendezvényteremben

fb_img_1477048354033Kiállítás LEGO® alkotásokból!

2016. november 10. és november 13. között minden nap (csütörtök-péntek-szombat-vasárnap) megtekinthető reggel 8:00-tól este 18:00-ig.

Nagyobb csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak.

Bejelentkezni a 20/922-8862 telefonszámon lehet.

 

Belépők:

felnőtt 800 Ft, gyerek 500 Ft

Csoportoknak 300 Ft/fő (nevelőknek ingyenes)

TÉLI PROGRAMAJÁNLÓ

pongracz

Új fejezet a szolgáltatók életében: Vízbiztonsági Terv

IMG_6129A vízbiztonsági terv készítését a 201/2001. (X.25.) kormányrendelet kötelezővé teszi a kisebb rendszerek esetében 2017. július 1., határidővel. A Vízbiztonsági Tervre lehetőségként kell tekinteni, nem szabad, hogy egy újabb fióknak elkészített  papírtömeg legyen. Egy jól elkészített vízbiztonsági terv valójában nem egy dokumentum, hanem egy élő rendszer, ahol a rendszer teljes kockázatértékeléséhez megfelelő megelőző intézkedések és beavatkozások kerülnek hozzárendelésre.

A vízbiztonsági rendszer kiépítésének lényege, hogy a közegészségügyi szempontú és megelőzés alapú szemléletet felerősíti a vízszolgáltatásba.

Ajánlatunk

Bízza meg a Scarabeus Kft-t vízbiztonsági tervének elkészítésével. Cégünk saját, az Országos Közegészségügyi Központ által jóváhagyott és támogatott séma alapján készíti el a terveket.

Egy terv teljes körű elkészítése után lehetőséget nyújtunk, hogy munkatársai egy egy napos képzésen elsajátítsák a terv készítésének legfontosabb lépéseit, melynek segítségével, cégünk sémája alapján maguk is el tudják készíteni vízellátó rendszerükre vonatkozó vízbiztonsági tervüket.

A vízbiztonsági terv jóváhagyásához szükséges szakvélemény beszerzése több hónapot is igénybe vehet. Előre látható, hogy egy év múlva nagy igény merül fel a vízbiztonsági tervek elkészítésre – melynek következtében a tervezők, szakértők leterheltek lesznek. Számítani kell a vállalkozási árak jelentős növekedésére. Várható továbbá, hogy aki határidőre nem teljesíti a jogszabályi előírást, azt megbírságolják.

Amennyiben Ön víziközmű szolgáltató céget képvisel, és a jövő nyári határidőig 10-20 akár 40 terv elkészítése esedékes, úgy ne halogassa, keressen fel minket. Kiváló szakmai háttérrel rendelkező munkatársaink üzemeltetési tapasztalattal is rendelkeznek, így szabályos és gyakorlatias vízbiztonsági terveket készítenek. Ennek köszönhető, hogy a tőlünk segítséget kérő üzemeltetők valós szakmai tanácsokat kapnak, amelyeket sikerrel alkalmaznak.

A részletek pontos megismerése érdekében javasoljuk az ezzel megbízott felelős munkatárssal történő személyes megbeszélést. Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

Víz világnapja

2016. március 22.

Ma van a víz világnapja. Minden évben ez az a nap, amikor az egész világon programok ezreit rendezik annak érdekében, hogy végiggondoljuk, mit is jelent számunkra a VÍZ. Szakembereink évek óta részt vesznek víz világnapi programok szervezésében, tartunk előadásokat, kísérleteket iskolásoknak, óvodásoknak. Számos esetben tapasztaljuk, hogy az diákok teljesen természetesnek veszik, hogy a csapból fogyasztható, egészséges ivóvízhez jutnak. Pedig a világ nagy részén ez sajnos messze nem természetes… Mindent meg kell tennünk azért, hogy édesvíz készleteinket megőrizzük. Mindennapjaink és létezésünk ezernyi szállal kötődik a vízhez.

A víz egészen csodálatos, kivételes sajátságokkal rendelkező anyag. Csakhogy megszokás miatt nem vesszük észre ezeket a különlegességeket. A víz az egyetlen anyag, amely mindhárom halmazállapotban természetesen előfordul a Földön.

A szilárd víz (vagyis a jég) könnyebb a folyékony víznél. A víz az egyetlen ilyen anyag. Minden más anyag esetében a szilárd forma lesüllyed a folyadék aljára. A jég fent marad a víz tetején. Ráadásul a jég rossz hővezető, ezért valamelyest megvédi az alatta lévő vizet a megfagyástól. Ezek az okai annak, hogy a vizek alja nem fagy be télen, s így a vízi élővilág télen „vígan” elvan a jégpáncél alatt.

„Víz!… Nem szükséges vagy az életben: maga vagy az élet!”

/Saint-Exupéry/